Menu

Mindeord over æresmedlem Hans Henning Larsen

image

Af Dan Olsson og Inga Skjærris, på Viby Idrætsforenings vegne
Fredag den 2. februar 2024 døde Hans Henning Larsen, 79 år gammel.
Hans Henning Larsen blev æresmedlem af Viby Idrætsforening den 23. september 1999.
Hans Henning ville været blevet 80 år den 11. februar, hvilket han havde glædet sig rigtig meget
til, og her havde han inviteret til fest i Viby Idrætsforening.
Hans Henning var en institution i Viby Idrætsforening, han var der næsten altid. Han var meget
interesseret i fodbold, og der begyndte hans liv i 1966. Han tilbragte næsten alt sin fritid i Viby
Idrætsforening.
Hans Henning var træner, bane-opkridter, dommer og på et tidspunkt også halinspektør. Han var
også manden, der sørgede for at vaske tøjet til fodboldholdene, så det var klar til kamp. Han var
der også som indskriver og dørmand til natsjov, han stod også for årets fodboldskoler, og her
blev han i 2023 hædret af DBU Sjælland med deres æresnål. Jo, der er mange flere ting, der
kunne nævnes, Hans Henning var en rigtig ildsjæl.
Viby Idrætsforening og Fodboldafdelingen skylder Hans Henning en meget stor tak for den
indsats, han har ydet alle gennem årene.
Hans Henning vil altid blive husket for den rolige og sindige måde, han mødte børnene og alle os
andre på.
Æret være Hans Hennings minde.
Hans Henning Larsen skal bisættes fra Borup Kirke onsdag den 14. februar klokken 11

Luk