Menu

Holdkasser

Penge indsamlet eller tjent i VG navn
Alle penge som tjenes, modtages eller indsamles i VG navn skal indsættes direkte på klubbens konto. Vi har mulighed for at lave forskellige betaling/indsamling/opkrævningsmåder via f.eks. klubaktiviteter i kluboffice. Ved salgs af lodder e.lignende som betales af ikke-klubmedlemmer, kan dette gøres via klubbens Mobilepay. Her kan laves nummer særskilt til holdet/aktiviteten. 
Udbetalinger fra holdkasse
Som klub overfører vi kun penge til privat konto, såfremt der er tale om refusion af afholdte udgifter til holdaktiviteter  Alle udgifter skal som udgangspunkt dokumenteres ved enten bilag. Hvis under 500 kr. kan vi nøjes med  konto/mobilepay kvittering.
Ved ture o.lign. kan der udbetales et accontobeløb fra holdkonto, så man ikke skal lægge større beløb ud selv. I så fald skal der afleveres et samlet aktivitetsregnskab efterfølgende.
Hvorfor så firkantet kan man spørge?
Det er er flere grunde til.

1) Alle udbetalinger fra klub til træner er som udgangspunkt godtgørelse. Der er en skattemæssig grænse og dermed kan udbetalinger blive skattepligtige.

2) Alle andre udokumenteret udbetalinger kan i princippet opfattes som "sorte penge" - noget som er et særligt fokusområde, og ikke lige noget vi vil ende med at blive beskyldt for af SKAT eller andre instanser.

3) Udbetalte vi beløb, ville vi ikke have noget overblik over, hvad pengene blev brugt til. Ikke at vi tror det går til andet end fodbold, men hvis vi som eksempel, leger vi overfører et større beløb, og der så efterfølgende skulle være spillere/forældre som ikke synes, de har set noget til den slags som det var meningen det skulle gå til, så hænger der lige pludselig nogle ubehagelige beskyldninger i luften. Den situation vil vi ikke sætte nogen i.
4) Sidst, om måske lidt fjernt for de fleste, men penge som står på en personlig konto hører så også under personens husstand er ikke beskyttet på nogen som helst måde - f.eks. ved personlig konkurs o.lign.

Dette gælder uanset beløbets størrelse på holdkontoen.

Nogen opfatter disse regler som meget strenge, men de er der af en god grund. De er for at sikre os alle mod anklager om svindel. Det sker desværre jævnligt ude i den virkelige foreningsverden - fordi nogen ikke er forsigtige og påpasselige nok.
Luk