Menu

Fra leg til landshold

Hvordan træner man bedst børn og unge?

Meningerne og svarene er sikker mange og mangfoldige, hvis man spørger blandt vores medlemmers forældre. Heldigvis så har landets største forbund DBU hjulpet os et langt stykke hen af vejen.

Spillere

DBU har samlet anbefalinger for, hvad der egner bedst i forhold til træning af børn og unge i hæftet "Holdninger og Handlinger". Dette hæfteter vores grundlæggende "bibel" for alt arbejde med børn og unge i klubben.

En af de grundlæggende modeller i hæftet er nedenstående model, som viser de forskellige aldersinddelinger. Gadstrup Fodbold er en breddeklub, og vores formål er, at skabe rammer, hvorunder alle spillere uanset niveau er velkomne, kan lære noget og har det godt. 

Vores mål er derfor IKKE at skabe og holde på de bedste spillere (herunder landsholdsspillere), men give alle muligheden for at gå til fodbold og lære noget, og få en masse oplevelser som senere i livet huskes som gode spændende oplevelser. 

 

Trænere 
Vores trænere er oftest lokale forældre, som selv har oftest har spillet fodbold. Trænernes vigtigst rolle er, at sikre og fastholde en linje som ligger så tæt på det som er beskrevet i hæftet.

Alle trænere skal ud over det tidligere omtalte hæfte "Holdninger og Handlinger", være bekendt med indholdet af manualerne Aldersrelateret Træning 1 – forsvarlig og målrettet træning af børn og unge og Ungdomstræning - Det handler også om andet end fodbold.

For Mikro-trænere bør min. 1 af trænerne have gennemgået DBUs basiskursus.
For Børnetrænere skal min. 1 af trænerne have gennemgået DBUs B1 kursus, og resten af teamet bør have gennemgået DBUs basiskursus.

Forældre
Alle forældre bør være bekendte med klubbens formål og mål, som bekskrevet ovenfor, samt indholdet i hæftet "Holdninger og Handlinger".

Som breddeklub erkender vi, at vi kommer til at skuffe nogen forældre. Vi vægter udvikling af den enkelte spiller, sammenholdet og fælleskabet, de sjove oplevelserne højere end resultater og sejre. Vi vil hellere have en klub med mange spillere, end vi vil jagte resultater på højere niveauer, som udelukker flertallet fra kunne være med. Derfor acceptere vi også, at nogle spillere vil søge til andre klubber for at prøve kræfter med et højere niveau, end vi kan tilbyde i Gadstrup. Disse spillere vil altid være velkommen tilbage, og mens de er hos os, så vil vi forsøge at udfordre og udvikle dem mest muligt.   

For at sikre de bedst mulige forhold, så er det vigtig du som forældrer ALTID overholder De 10 forældrebud.

Hvis du som forælder er utilfreds med noget i forhold til træning og/eller kamp, så skal du starte med at tage en snak med trænerteamet. Måske er der en god forklaring eller det kan være noget trænerteamet ikke har været opmærksom på. Langt det meste kan løses ved dialog. 

Kan man ikke blive enige, så kan man udfylde denne evaluering og bede om, at blive kontaktet af bestyrelsen. Vi skal dog gøre opmærksom på, at bestyrelsen som udgangspunkt kun blander sig, hvis problemerne er noget som strider imod "Holdninger og Handlinger" eller andre politikker/regler.

Luk