Menu

Trænergodtgørelse

Her kan du se, hvordan vi kompenserer vores trænere i VG Fodbold i forhold til den tid de bruger.

Tid

Vi ved godt at vores trænerteams bruger rigtig mange timer på træning og kampe. Tid er desværre ikke noget, som vi kan sætte en pris på. Arbejdet som træner m.v. er som udgangspunkt ulønnet og frivilligt. Vi forsøger dog at kompensere lidt i form af følgende:

Trænergodtgørelse

Vi giver trænergodtgørelse til at dække kørsel, tlf., kontorartikler mv. ikke kontingenter*.Der udbetales 4000 kr. pr. hold pr. år. 

Beløbet er til deling mellem trænere og holdledere, og er til at dække nogle af (helt sikkert ikke alle) af de omkostninger der er til telefon, tøjvask, kørsel.
Denne godtgørelse kan frem I til jul (24.12) bede om at få udbetalt som skattefri godtgørelse. (Dvs. uden bilagskrav). Lader man pengene stå, så vil de blive stående i holdkassen, og udbetaling vil ske efter normale regler for refusion af udgifter - dvs. billagskrav).
Ønskes beløbet udbetalt inden ovennævnte frist skal holdleder skrive til klubben på klub.vg.fodbold@gmail.com. Holdleder fordeler selv internt efter udbetaling.

Hold hvor der kun er en holdleder tildeles 1500 kr. Ved hold forstås de hold (dobbeltårgange) som fremgår af hjemmesiden.

For motionshold udbetales 500 kr. til tovholder til hold med min. 1 ugentlig aktivitet.

For hold uden Holdkasse udbetales beløbet direkte til holdleder eller tovholder.

Tøj

For at varetage den opgave man har, skal man være klædt ordentligt på. Klubben tilbyder årstidsrelevante tøjpakker. Læs mere her.

Kurser 

Vi opfordrer alle i trænerteamet til at tage relevante kurser som f.eks. DGI og DBU udbyder. Klubben betaler disse udgifter. Læs mere om kurser her.

Trænerfest

En gang årligt afholder vi en fest for de frivillige trænere, assistent trænere, holdledere, bestyrelse, udvalg m.v. 

* Vi medtager ikke kontingenter, da det skaber ulige vilkår. F.eks. har nogle trænere ikke børn på holdet. Historisk har det også vist sig svært at afgrænse, hvem der skulle være kontingentfrie i forhold de forældre som lige hjælper til. Dette bliver typisk først rettet længe efter. Sidst men ikke mindst, mister vi et betydeligt tilskud fra kommunen ved kontingentfrihed. Derfor betaler ALLE kontingent. Ingen undtagelse. Trænergodtgørelsessatsen er tidligere hævet betydeligt, for at udligne dette, da kontingentfrihed blev udfaset i 2011.

Luk