Menu

Tilskudsmuligheder

UNDER REVIDERING

 

Hold kan gratis deltage i DBU og DGI’s stævner og turneringer. Disse stævner er vores primære fokus, men derudover kan der suppleres lidt op ift. øvrige interessante stævner.

Øvrige stævner betaler klubben de første 500 kr. pr. stævne. Resten betales ved egenbetaling eller via midler fra holdkassen. Stævner som klubben opfodrer alle hold til at deltage i – f.eks. pinsecuppen betales hele holdgebyret, hvis dette måtte overstige de 500 kr.

Ved stævner med overnatning gives 200 kr. i tilskud pr. tilmeldt spiller. Klubben søger herefter om tilskud til de 200 kr. hos Cafeteriet og Gifs venner. Der kan maksimalt ydes 3 x gange tilskud pr. spiller pr. kalenderår og der ydes maksimalt tilskud til de faktiske deltagerudgifter som stævnearrangør opkræver (dvs. hvis denne f.eks. er 150 kr. kan man kun få 150 kr. i tilskud og forplejning for egen regning støttes ikke).

Børne og ungdomshold deltager ikke i pengeturneringer.

På sidelinjen

Forældre bør ikke kommentere på dommerkendelser, spillernes valg i spilsituationerne e.lign. Dette er trænerens opgave. Forældrenes rolle er at støtte og opmuntre holdet.

Alkohol bør ikke forekomme på sidelinjen. Der er ingen der ved, hvor meget du som forælder har indtaget, og det kan nemt blive misforstået. Det samme gælder ift. kørsel med andres børn if. med kamp eller træning – no alkohol please.

Luk