Menu

Kurser og uddannelse

I VG Fodbold ønsker vi at "klæde" vores trænere på, så alle "taler" samme sprog ude på træningsbanerne. Gennem  bl.a. DBUs kurser opnår vores trænere en relevant fodbold-faglig grundviden, som løbende kan suppleres med ny inspiration. 
 
Derfor afsætter vi hvert år en pose penge til dette formål. Det er som udgangspunkt et tilbud til vores trænere, som kan være med til at give inspiration til f.eks. den daglige træningen.

Deltagelse i kurser skal godkendes af klubben før du tilmelder dig.
 
Vi anbefaler:

Vi anbefaler at du tager minimum en C1. Læs mere om hele c-træner uddannelsen her.

C2 og C3/eksamen støtter vi som klub også op om, hvis det er relevant for den enkelte, derfor skal deltagelse/tilmelding aftales med klubben.  

Oversigter over alle kursusmuligheder:
- DBU
DGI


Efter kursus
Som idrættsklub i Roskilde Kommune kan vi søge om godtgørelse af nogle af vores udgifter til kurser. Når du har været på kursus, SKAL du tilsende klubben følgende:

- Kursusbeskrivelse

Læs om Roskilde kommunens tilskudsregler her.

Luk