Menu

Indmeldelse

Ved indmeldelse i VG Fodbold forpligter jeg mig, som spiller/forælder, til at
- være bekendt med og leve op til de 10 forældre råd
- betale kontingent rettidigt,
- hjælpe, hvis muligt, når klubben afholder arrangementer eller på anden måde beder om hjælp.

Du skal vælge

Ungdom: Hvis du er ungdomsspiller (indtil 18 år eller indtil man træner med seniortrup) 

Senior - Herrer: Hvis du er seniorspiller 

Oldies - Herrer: Hvis du spiller Old Boys, Veteran, Super Veteran, Master

Oldies - Kvinder: Hvis du spiller på Old Girls turneringshold.

Hyggebold: Hvis du deltager i et af vores motionstilbud f.eks. Søndagsbold i Gadstrup, Onsdagsbold i Viby, Hockey i Gadstrup (eller bare vil være medlem af klubben)

Gå-Fodbold: Hvis du deltager i Gå-Fobold i Gadstrup

Kontingent betales ved indmelding og tilmeldes automatisk til træk via betalingskort fremover. Kontingent opkræves 2. gange årligt. Første opkrævning justeres ift. indmeldelsestidspunktet, og vil derfor typisk ikke udgøre et helt halvårskontingent, hvis indmelding sker efter 1.5 og 1.11.  

Læs mere om kontingent og opkrævning

 

Luk