Menu

Klubskifte

Det er naturligt at nogle spillere på et tidspunkt begynder overveje at skifte klub - enten for at prøve kræfter på et højere niveau eller af andre årsager.

I VG i ønsker ikke, at stå i vejen for vejen for, at man prøver evnerne af andre steder. Både vi og DBU ønsker dog at klubskifter sker på et velovervejet grundlag og efter dialog mellem de involverede klubber. Du kan læse anbefalingerne her på siden.

Typisk begynder disse tanker/drømme omkring 10-12 års alderen. Om og hvem der har niveau til en højere hylde kan blandt topcenter/ATK værre med til at afdække. På den måde sikres, at spillere ikke unødigt jagten en drøm. Erfaringerne er nemlig tydelige - dem som flytter men som ikke slår til/bliver fravalgt - stopper oftest helt med fodbolden. Derfor er det vigtigt at du som forælder spiller med helt åben kort. Går man med tanker - evt. er blevet inviteret til prøvetræning - så kontakt din træner. Forældre, trænere og klub aftaler herefter de næste trin - og ikke mindst hvordan man åbent kommunikere dette til resten af holdet. Det gør vi for at undgå støj og misforståelser.  

Grundlæggende kan man som spiller kun være medlem af en klub - eller rettere man kan kun have være spilleberettiget i en klub - der hvor ens spillercertifikat er tilknyttet. Hvis er påbegyndt en halvsæson og har spillet kampe for en klub, vil man være spærret for at spille kampe i en anden klub - det gælder også selve et klubskifte og overflytning af et spillercertifikat gennemføres. Disse regler er lavet for at undgå spillere shopper rundt, som kan/vil betyde at hold måske ikke længere matcher det niveau de er tilmeldt - eller endnu værre at man slet ikke kan stille hold og hold må trækkes. Med andre ord - er man begyndt på noget - så gør man det færdigt.

Luk