Menu

Stiftende generalforsamling - Referat

image
31. maj 2021 kl. 10:44

Stiftende generalforsamling d. 27. maj 2021

Referat.

Der deltog 17 medlemmer i den stiftende generalforsamling.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Godkendelse af vedtægter.
  4. Præsentation af åbningsbalance og budget 2021

                                                            

Add. 1         
Henrik Hedegård blev valgt til dirigent.

Add. 2         
Henrik Hedegård blev valgt til referent.

Add. 3         
Søren Tofte gennemgik vedtægterne i hovedoverskrifter og gik lidt dybere ned i følgende punkter.

Foreningens turneringshold skal tilbyde træning og spille kampe på fodboldanlæg både i Gadstrup og Viby. Dette for at være til stede og for fortsat at opretholde vigtigheden af at have fodboldanlæg i begge byer. Hold der ikke spiller turneringer f.eks. børnehavebold og gåfodbold skal ikke nødvendigvis tilbydes i begge byer.

Det er aftalt i arbejdsgruppen for fusionen at Viby og Gadstrup fodbold går ind i samarbejdet med det samme beløb. Beløbet forventes at ligge på omkring 450.000 kr. fra begge klubber. Gadstrup fodbold har en større formue som går ind i balancen øremærket aktiviteter tilknyttet det geografiske område omkring Gadstrup.

Det er aftalt i arbejdsgruppen for fusionen at overgangs-bestyrelsen minimum skal have 2 repræsentanter fra hver af de tidligere klubber. Dette for at flytte ånden i arbejdsgruppen fusionsaftale ind i overgangsbestyrelsen.

Add. 4         
Fusions klubberne har indstillet følgende til overgangsbestyrelsen, som ikke er på valg.

Søren Tofte – Formand

Jesper Faber-Faldborg – Næstformand

Signe Nielsen

Andreas Holm

Michelle Degnebo

                                

Anders Lose og Jesper Løje – Suppleanter

Rene L. Kryger – Revisor

 

Overgangsbestyrelsen sidder indtil generalforsamling i første kvartal 2022.

Add. 5         
Søren Tofte gennemgik forventede åbningsbalance og resultatbudget for 2021

Add. 6         
Søren Tofte takker tidligere bestyrelser for Gadstrup og Viby fodbold, frivillige i begge klubber og ikke mindst arbejdsgruppen der har arbejdet med fusionen for et stort arbejde der har resulteret i VG fodbold.

Dan Olsson - formand for Viby Idræftsforening - takker for et stort arbejde mht. fusionen mellem de 2 klubber, et ønske der ligger mange år tilbage.