Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 - 28. marts

image
22. februar 2022 kl. 19:18

Hermed indkaldes til VG Fodbolds første ordinære generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes i Viby Idrætscenter 28. marts kl. 19.30. 

 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af foreningens REGNSKAB til godkendelse
5. Fremlæggelse af afdelingens BUDGET til godkendelse
6. Indkomne forslag - Forslag til vedtægtsændringer
7. Valg til bestyrelsen: (Vælges for en 2 årig periode)
Lige år: Formand, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Ulige år: Næstformand og et bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8. Valg af revisor (Vælges for en 2 årig periode)
9. Valg til Viby IF (VIF) repræsentantskab
10. Eventuelt

AD7)

Opstillede kandidater

Formand - Søren Tofte - 2 år
Næstformand - Jesper Faber-Faldborg - 1 år
Best.medlem - Signe Nielsen - 2 år
Best.medlem - Michelle Degnebolig - 2 år
Best.medlem - Allan Puurlund - 1 år
Suppleant - Jesper Løje - 2 år
Suppleant - Anders Lohse

AD8)

Revisor - VIF 

AD9)

Søren Tofte
Jesper Faber-Faldborg
Signe Nielsen
Michelle Degnebolig

Tilmelding kan foretages her på siden i højre side eller i DBU-appen, men er ikke obligatorisk.

Bemærk! Forslag fra medlemmer (punkt 6) og kandidater der ønsker at stille op til valg til bestyrelse (punkt 7), skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden for generalforsamlingen inklusiv indkomne forslag udarbejdes af bestyrelsen og offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen.