Menu

Formandens beretning for 2023

image
26. marts 2024 kl. 15:45

Formandens beretning for 2023

Vi har endnu gang lagt et særdeles aktivt kalenderår bag os. Det er svært ikke at være utrolig stolt over det store arbejde og engagement som bliver lagt i klubben og som er med til, at holde gang i den lokalt forankrede fodbold.

Til tider tror jeg, at vi alle sammen har en tendens til at glemme, at vi faktisk er en klub af en ikke helt lille størrelse – og at det kræver en del at holde gang i og styr på så mange aktiviteter som vi gør. Det kunne ikke lade sig gøre uden en masse aktive frivillige omkring først og fremmest holdene, men også dem som bakker op ift. alle de mere klubrelaterede aktiviteter og opgaver. Kunne det være bedre – absolut – men mangel på frivillige er ikke noget unikt for VG – det er blevet et mere generelt udbredt foreningsproblem (og omvendt har det altid været et problem). Men det er heller ikke et nyt opstået problem. Så vi skal blive ved med at være åbne og skabe de bedste vilkår og rammer, så folk tør byde ind på konkrete aftalte opgaver. Der er desværre nok ikke nogen lette løsninger på denne udfordringer – hvis det var så enkelte så var det nok ikke så udbredt et problem i foreningsdanmark.

Vi har som klub mange ideer og ønsker på listen. Nogle bunder i de tilbagemeldinger vi får og hører fra medlemmerne og de enkelte trænerteams – andre opstår når vi ser og læser, hvad andre klubber har succes med og hvordan. Derfor arbejder vi også fortsat på at styrke vores ungdomsudvalg. Det er fra og i ungdomsudvalget børnefodbolden skal understøttes og løftes – dvs. dem tættest på vores medlemmer. Summen af hænder og stemmer som byder ind afspejler, hvad ungdomsafdelingen er i stand til at løfte. 

Netop ungdomsfodbolden kommer i de kommende år til at forandre sig. DBUs nye børnestrategi forpligter os til, at vi gør vores ypperste for have plads til alle børn, og at vores fokus er på at sikre, hvert enkelt barn har rammerne til at udvikle sig. Det er og bliver et afgørende parameter i forhold til fastholdelsen af medlemmer især i teenagealderen. Men for lige at slå det fast – vi gør dette allerede ret godt – men lidt og gradvis bedre kan man altid blive, og det skal vi også fortsat stræbe efter. Et af de vigtigste områder for i fremtiden at kunne understøtte vores trænerteams i denne opgave, er at vi får tilknyttet en børneudviklingstræner – det er en absolut top-prioritet.

Vi ser fortsat en medlemstilgang på de fleste områder. Pigefodbolden vokser alle vegne og også hos os er mange piger kommet til i årets løb. Det er en tendens som ser på landsplan og skyldes selvfølgelig både den øgede fokus og medieomtale som ses mere og oftere. Men det gør det jo ikke alene. Det kræver jo også at vi som klub har engagerede trænere som står der uge efter uge. Det har vi heldigvis og derfor ser vi også denne vækst, som jeg tror fortsætter en god tid endnu. Hvis man husker at give plads til de forskelligheder der trods alt er på piger og drenge, og hvorfor de går til fodbold.

Vores fodboldår er jo i princippet meget traditionelt – udover en masse kampe og stævne, så har vi vores hjemmebanedage, fastelavn i Ramsøhallen, afholdelse af fodboldskolen og Juleafslutning. Vi støtter op om høstfesten med salgs af mad og øl. Men i år står særligt en begivenhed klart i hukommelsen. Det var der seniorholdet spillede med Brøndbys seriehold – som pga. konflikten mellem fan og moderklubben, tog rundt og støttede deres seriehold i stedet for superligaholdet. Det var en festlig dag med en fyldt mobil-tribune og fuldstændig fantastisk stemning. Det er en af den slags begivenheder som kun kommer én gang i ens levetid.

Der er som sagt mange ting vi forsøger at understøtte. Vi vil genre have endnu flere motionister i gang med hyggebold, vi så gerne et senior pige/kvindehold igen, vi ville gerne tilbyde fredagsfutsal til teenagere, vi så gerne halfester igen, vi så gerne flere sociale arrangementet som understøtter landsholdet, vi så gerne gå-bold startet i Viby. Ideerne er mange – hænder og tid begrænset – men sidder der nogen et sted og godt kunne tænke sig, at lave noget og brænder for at give det et skud – så er vi som klub altid åbne for en snak.

Når vi ser ind i 2024 så venter der os helt sikkert en masse kampe og stævner, de traditionelle arrangementer og sikkert også nogle uforudsete bump på vejen – men mon ikke vi igen sammen formår, at lægge ekstra sten i vores klubs fundament, så vi fortsætter den positive udvikling. Det er jeg i hvert fald helt sikker på.

Tak for indsatsen i 2023.

Søren Tofte
Formand
VG Fodbold

 

Søren Tofte
Formand
VG Fodbold

 

 

 

 

Luk